Základná škola s materskou školou, Školská 490, Teplička nad Váhom

Základná škola s materskou školou, Školská 490, Teplička nad Váhom

Školská 490
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 37813269

Informácie o inštitúcii Základná škola s materskou školou, Školská 490, Teplička nad Váhom

Z roku 1933 podľa obecnej kroniky škola v Tepličke nad Váhom existovala od roku 1775. Pri štúdiu archívnych materiálov sa zistilo, že história školy je najmenej o 173 staršia, lebo už z roku 1602 je písomný doklad, že učiteľom v Tepličke bol Matej Gílik—Martinský.


Naša škola - je umiestnená v lone prírody na úpätí vrchu Straník. Do užívania bola  budova  odovzdaná  1. 9. 1960. Škola má desať učební, cvičnú kuchynku, ktorá slúži aj ako výdajňa stravy, z bývalej odbornej učebne fyziky a chémie sme museli zriadiť prebudovaním dve triedy.

Technickú výchovu zabezpečujeme v rekonštruovanej starej bývalej uholni v suteréne.

Školský klub detí sme dali do 1. triedy, aby sme mohli zriadiť učebňu pre výpočtovú techniku.

Máme len jednu školskú budovu, čo sa v súčasnosti prejavuje nedostatkom priestorov. V roku 1995 sa dala do užívania plynová kotolňa, čím sa vyriešilo vykurovanie. V roku 1999 sa dala do užívania moderná telocvičňa. Telocvičňa je so školou spojená pergolami od roku 2001.

Základná škola je od 1. 7. 2002 právnickou osobou.  V právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zriaďovacia listina bola vydaná obcou Teplička nad Váhom dňa 1. 7. 2002.

Od 1. 7. 2008 sa základná škola spojila s materskou školou a nesie oficiálny názov:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TEPLIČKA NAD VÁHOM.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Vedenie školy:


Mgr. Štefánie Marfiaková: riaditeľka skoly

Mgr. Iveta Beranová:        zástupkyňa riaditeľky školy

Ing. Jana Smidová:          výchovna poradkyňa

Mgr. Božena Zalašová:    predsedkyňa OZ

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit